MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TABULKY

 

1. O LIBUŠI A PŘEMYSLOVI A POVĚSTI SOUVISEJÍCÍ

OD NEJSTARŠÍ ZMÍNKY KRISTIÁNOVY PO FRANTIŠKA PALACKÉHO

Tab. 1. – část A. Srovnávací tabulka prvních podání pověsti o Libuši a Přemyslovi

Č. Název Kristián Kosmas Dalimil Pulkava Marignola Palacký
1 O praotci Čechovi kap. 2 kap. 2 kap. 2 2. část 2. část
2 O soudci Krokovi kap. 3 kap. 3 kap. 3a 3. část
3 O třech dcerách Krokových kap. 4a
4 Spor o mez polí, Libušin soud kap. 4b kap. 3b 4. část 3. část
5 Noční porada sester 2. část
6 Libuše varuje Čechy před cizím knížetem kap. 5 kap. 4 kap. 3b 5. část
7 Volba knížete dle určení kněžny (hadačky) kap. 2a 3. část
8 Vyslání poselstva, nalezení Přemysla kap. 6 kap. 5
9 Pozvání ke svačině, zázrak s otkou
10 Vysvětlení Přemyslova zázraku s otkou kap. 6
11 Lýčené střevíce, návrat na Libušin hrad kap. 7
12 Svatba s Libuší (hadačkou) kap. 2a kap. 8 kap. 7
13 Vydání zákonů a práv kap. 5 6. část 3. část
14 Libušina věštba: o 2 zlatých olivách kap. 9a kap. 4 7. část
15 Libušina věštba: o založení Prahy 4. část
16 Založení hradu jménem Praha kap. 2a
 

Tab. 1. část B. Srovnávací tabulka prvních podání pověsti o Libuši a Přemyslovi

Č. Název Kristián Kosmas Dalimil Pulkava Marignola Palacký
17 Dívčí oděv nelišící se od mužského kap. 9a 8. část
18 Dívčí válka kap. 9b kap. 8-15 kap. 7-10 5. část
19 Přemyslova smrt kap. 9c kap. 16-17
kap. 22
kap. 11,
kap. 13
6. část
20 Přemyslovi následníci 9. část
21 Pokřtění Bořivoje Metodějem na Moravě kap. 2b kap. 10 kap. 23 kap. 13 13. část 22. část
22 Přenesení křesťanství z Moravy do Čech 14. část
23 Hostivít zplodil Bořivoje, o Vlastislavovi kap. 10 kap. 18 10. část 6. část
24 Lucká válka – rady hadaček kap. 11 kap. 19 kap. 12
25 Lucká válka – Vlastislavova a Tyrova smrt kap. 12 kap. 20 11. část 6. část
26 Lucká válka – o Durynkovi kap. 13a kap. 21 12. část
27 Pravda, nebo smyšlenka? kap. 13b
28 Svatoplukova zrada, oslepení Rostislava kap. 1c 20. část
29 Přepadení průvodu kněžny-nevěsty 21. část
30 Datování Bořivojova křtu kap. 14 kap. 23 kap. 13 13. část 22. část
31 Zmizení Svatopluka, resp. jeho smrt kap. 24 18. část 25. část
32 Přenesení království z Moravy do Čech kap. 14
33 Bořivojovi synové a vnuci kap. 3 kap. 15 kap. 25 kap. 15 15.-16. č. 27. část
34 Zavraždění kněžny Ludmily kap. 4 kap. 26 kap. 16 17. část 33. část
35 Zavraždění knížete Václava kap. 7 kap. 17 kap. 30 kap. 17 19. část 35. část

Literatura:
• Kristián: Legenda „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“ (kap. 2.).
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 273-274.
František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936.
Alois Jirásek: Staré pověsti české. Doslov Z. Nejedlý. SPN, Praha 1955.
Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
Lubomír E. Havlík: O přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994, MNK, Brno 1995, s. 223-240.
Luděk Galuška: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské. MZM, Brno 1996.
Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah