MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O PŘEMYSLOVĚ ZVOLENÍ

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

6

VYSVĚTLENÍ
ZÁZRAKU
S OTKOU

Hleděli jak zmámení / na ten zázrak. Znamení
nějaké se v tom snad skrývá, / že je suchá otka živá.
Přemysla se páni ptají, / co se v onom divu tají.
Odpovídá: „Suchá otka / věští osud, jenž mě potká.
Libuši je pravda známa. / Předvídala, že se z cháma
příští české kníže zrodí, / které potomků pět zplodí.1
Jednou vylíčí všem kniha, / jak se královský rod zdvíhá,2
jak v pět knížat rostou děti, / jak zbyde jen jedno z pěti,
zato zářné, překrásné, / že celý svět užasne.
I když i té ratolesti / nebude přát stále štěstí,
vnuk vždy pomstí svého děda, / nepříteli plesat nedá.“3

ODJEZD NA HRAD

Řek sněmu vše, co chtěl říct, / a jel na hrad ze Stadic.

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 6).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Prvním „přemyslovským“ knížetem, kterého manželka obdařila pěti syny, byl Břetislav I.
2 V jednom z pěti Břetislavových synů se „zdvíhá“ první český král Vratislav I. (1061-1092). Také ten měl pět synů (nepočítáme-li Vratislava, jenž zemřel mlád), kteří dosáhli dospělosti, z nich nejmladší byl Soběslav I. (1125-1140).
3 Vnuk pomstí děda“ – tento obrat najdeme i u Přibíka Pulkavy (kap. 3). Co tím Dalimil přesně myslel, není zcela jasné. V úvahu by snad mohla připadat střetnutí Břetislav I. × Jindřich III. a Soběslav I. × Lothar III.

Petr Šimík (2006).

Předchozí kap. 5.: O nalezení Přemysla a pozvání na oběd, zázrak s otkou.

Srovnání:
Vysvětlení zázraku s otkou: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Mapka: „Dějiště nejstarších legend a Kosmových mýtů“.
Rodokmen: „Břetislavovi synové a vnuci“.
Rodokmen: „Sálci“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislavových potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).

Následuje kap. 7.: Sňatek s Libuší a Libušina věštba.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977

• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah