MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

PŘEMYSLOVA SMRT A JEHO NÁSLEDNÍCI

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

16

Přemysl na stolec vsed, / Děvín rozbořit dal hned.

PŘEMYSLOVI
POTOMCI

Nezamysl kraji tomu / vládl pak po jeho skonu.
Po něm Mnata, potom Vojen, / o němž známo je nám jen,
že byl ještě plný sil, / když zem synům rozdělil.
Lucko Vlastislavu dává,1 / Čechy v správu Unislava.
Od těch dob však Lucko všecko / přezváno je na Žatecko.
Český kníže Unislav / zemřel záhy. Jeho práv
nabyl Křesomysl zas.

TI, O NICHŽ
SE MLČÍ

Ti všichni však o věhlas / zaslouží se jen svým počtem.
Z knih se o nich málo dočtem.2

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 16).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Dalimilovu inovaci Kosmovy řady mytických knížat zachycuje „Rodokmen mytických knížat“.
2 Dočíst se o nich můžeme opravdu jen v Kosmovi (I, 9), který je také jejich duchovním a literárním otcem.

Předchozí kap. 7.: Svatba s Libuší, Libušina věštba, založení Prahy.
Předchozí kap. 8.-15.: O dívčí válce.

Srovnání:
Přemyslovi mytičtí následníci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah