MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

HOSTIVÍT A DĚPOLT

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

22

O HOSTIVÍTOVI
A DĚPOLTOVI

Neklan měl dva syny. Z nich / starší zval se Hostivítem.
Mladší Děpolt potom byl ten, / který dostal zličskou zem,
tu, co v časech pozdějších / nazvali jsme Kouřimskem.
A když jednou po letech / Neklan naposledy vzdech,
rozloučil se se světem, / Hostivít byl knížetem.
Tehdy z rodu Vlastislava / člověk jménem Leva vstává,
shromažďuje zbrojný lid, / Lucko zpět chce vydobýt.1
Hrad na hoře buduje si, / jenž Pražany velmi děsí.
Hostivít chtěl skončit s hradem, / obležence zmořit hladem.
Levovi se ale zdálo, / že je Praženínů málo.
Vyšel s vojskem ze srubu, / netušil, že záhubu
připravuje svému šiku. / Lučané v zlém okamžiku
řítili se na hrad zpátky. / Tam však manželky a matky
postávaly u brliny, / klepaly si na své klíny
s křikem: „Jenom pojďte blíž, / tady máte dobrou skrýš!“
Zahanbení, zrudlí v líci, / vrátili se pod hrad bijci,
Praženíny ve chvíli / do jednoho pobili.
Ó moudré a ctnostné paní, / odkud berete svůj vtip?
Před hanbou i smrtí chrání / vaše muže bez pochyb.
Kdysi médské ženy Kýra / tak jako vy zahanbily.
Víte o tom – nebo víra / stejná přivedla vás k cíli?
Pro to poklepání žen / hradu říkalo se Klepý2
a potomci žili v něm, / dokud nebyl založen
nový hradec velkolepý.
Vlastislavův rod pak snáz / pozná jistě každý z nás
podle zlaté puklice, / kterou od tehdejší doby
fijoletným křídlem zdobí / dvě mohutné orlice.3

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 22).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Dalimilovu inovaci Kosmovy řady mytických knížat zachycuje „Rodokmen mytických knížat“.
2 Klepý (nyní Házmburk), hrad v sz. Čechách.
3 Zřejmě jde o dvojhlavou orlici, která je doložena na pečeti Řehníka, Haška a Jana z Jablonce z roku 1420 – domnívá se M. Bláhová.

Předchozí kap. 17.: Přemyslovi následníci (Křesomysl, Neklan).
Předchozí kap. 18.-21.: O Lucké válce.

Srovnání:
Přemyslovi mytičtí následníci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah