MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PŘEMYSLOVI

O PRVNÍM KNÍŽETI PŘEMYSLOVI A JEHO MRAVECH

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

6

   [Pokračování ...].
   Nuže Přemysl, první kníže český, který po zásluze může být zván mužem pro mužné jednání, držel tento divoký lid na uzdě mužností a moudrostí, zákony a spravedlivou vládou zkrotil nezkrocený lid a spolu s Libuší je podřídili rozumným obyčejům. On sám vydal všechna práva, jimiž se tato země řídí.1 Protože však byl vyzdvižen k vládě od pluhu, vložil prý volské jho na šíji koním a určil orla jako znak, protože takovým znamením, totiž znamením orlů nebo věštbou jiných ptáků, byl z nebe předurčen za budoucího knížete.

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (6. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Oproti Kosmovu podání pověsti je u Marignoly Libuše z vydání zákonů a práv vyňata. To je jistá inovace.

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
Vydání zákonů a práv: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje 7. část: O založení hradu Prahy.

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah