MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

PŘEMYSLOVA SMRT A JEHO NÁSLEDNÍCI

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, KRONIKA ČESKÁ

KAPITOLA XI

O POSLOUPNOSTI POKOLENÍ PRVNÍHO ČESKÉHO KNÍŽETE PŘEMYSLA

   [Pokračování ...].
  
Když Přemysl, první kníže a velký věštec, dlouhý čas vládl českému lidu, zemřel. Po něm nastoupil jeho syn Nezamysl, kterého jméno Nezamysl se překládá nihil excogitans [nic nevymýšlející]. On totiž nevymyslil nic nového, ale po celý svůj život setrval při otcovském právu a v míru vládl svému lidu. Po něm nastoupil jeho syn Mnata, který podobně vládl v míru a zemřel. Po něm zase nastoupil jeho syn Vojen; tento Vojen měl dva syny, totiž VnislavaVlastislava, mezi něž rozděliv českou zemi, dal Vnislavovi Prahu a české knížectví, Vlastislavovi pak udělil kraj lučský, jinak žatecký. Z toho Vlastislava pak vzešel Vladislav, který časem svedl mnoho bitev s českým knížetem Neklanem, jak bude pověděno v následujícím líčení. Po tomto Vnislavovi nastoupil jeho syn Křesomysl. Ti všichni vládli české zemi v míru a v kronikách nejsou zapsány žádné jejich velké činy. Potom však vládl v zemi Křesomyslův syn zvaný Neklan, jehož jméno se překládá non punctus [nebodající, nepíchající]. A vskutku k jeho jménu se dobře hodí takový výklad; neboť byl tak bojácný, že nemohl nebo nechtěl používat žádné zbraně.

[I]1
Za své vlády měl dva syny, jednoho Hostivíta, druhého Děpolta. Hostivítovi po smrti určil české knížectví, Děpoltovi zase odkázal území zličské, které se nazývá kouřimské. Za jeho časů také Vlastislav, kníže lučský, kteréžto území se nyní nazývá žatecké, vedl převeliké války s Čechami a porazil je v mnoha bitvách,2 ačkoli pocházel z rodu českých knížat a dostal své knížectví v Čechách. A ze všech těch válek bude nyní vylíčena jeho válka poslední:
[II]1
A tak když stál v čele správy knížectví, vedl Vlastislav, kníže v Lučsku, kterýžto kraj se nyní nazývá žatecký, s Čechy převeliké války, a zvítězil nad nimi v mnoha bitvách,2 ačkoli byl z rodu českých knížat a dostal své knížectví v Čechách. Z těchto válek bude v následujícím vyprávění popsána jeho válka poslední.

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. XI.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Kronika připisovaná Přibíku Pulkavovi z Radenína byla nalezena ve velkém množství recenzí, které nebylo možné odlišit. Proto je uvedena pouze recenze první [I], která je neobyčejně důležitá i zajímavá svými údaji o nejstarších českých dějinách, a paralelně s ní recenze poslední [II], obsahující nejširší text kroniky. (Pokud je text v obou recenzích shodný, je uveden společně pro obě recenze.)
2 První zmínku o „lucké válce“ najdeme v Kosmově kronice (I, 10-13). Tam se ještě jedná o „válku“ jedinou.

Petr Šimík (2005).

Předchozí kap. IV: O založení hradu Praha.

Srovnání:
Přemyslovi mytičtí následníci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Pověst o válce lucké: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Mapky: „České kmeny podle R. Turka“.
Mapky: „České kmeny podle P. Randuse“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Středočeská »přemyslovská« doména“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová. Svoboda, Praha 1987, s. 278.

   MORAVIA MAGNA

 


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah