MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

LIBUŠIN SOUD

O PRVNÍM KNÍŽETI ČECHŮ A PŘÍČINĚ JEHO VOLBY

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

4

   [Pokračování ...].
   Stalo se, že dva z předáků neobyčejně vzplanuli tak silným hněvem pro meze nějakého pole, že po mnoha urážkách a křivdách jeden druhému vytrhali vousy, a vstoupivše s křikem do dvora, dovolávali se soudce kvůli spravedlnosti. Paní odložila rozsudek, až věc ověří a náležitě vyšetří. Když ti, kdo vedli při, se nazítří vrátili pro konečné rozhodnutí, nalezli paní, jak leží na lůžku a drží malou podušku po ženském způsobu pod paží jako dítě. A když vyřkla spravedlivý rozsudek, ten, který ve sporu nezískal vítězství, se cítil uražen, bušil holí do země, potřásal hlavou a po selském způsobu zlostí poplival svou slinou vlastní vous. „Ó“, pravil, „muži nesmějí snášet takové řádění ženy, nesmějí snášet, aby lstivě vykonávala právo nad muži ta, jež je způsobilá spíše k manželství než k tomu, aby konala právo nad bojovníky. Jsme totiž pro smích národům, protože nemáme vůdce ani mužskou vládu. Čestnější by bylo zemřít než snášet ženské soudy“.1
   Paní pak rozvážně tajíc urážku jí způsobenou a usmívajíc se řekla: „Je to tak“, pravila, „jak říkáš. Jsem žena a jako žena žiji. Ale zdá se ti, že mám málo rozumu, již proto, že jsem vám nevládla železnou holí, jak se slušelo, a pohrdáte mnou, protože žijete bez bázně, neboť kde je strach, tam je i úcta. Nyní však je nutné, abyste měli vládce ráznějšího, než je žena. Tak jako holubi, kteří pohrdli králem luňákem, protože je neobtěžoval, a zvolili si jestřába, který je až dodnes nepřestal požírat; tak se stane i vám. Zítra se tedy všichni shromážděte k sněmu, abyste si vyvolili muže-vůdce: pro sebe soudce, pro mne manžela“.2 A když lid odešel, svolala své sestry. O čem se radily, není známo.3

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (4. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Oproti Kosmovi je Marignola značně zdrženlivější v hodnocení paní Libuše.
2 Sněm si sám vyvolí budoucího muže-vůdce.
3 Kosmas to ale věděl.

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
Libušin soud: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Noční porada sester: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje 5. část: O Přemyslovi, vyvoleném od pluhu.

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah