MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

OSOBNOSTI

9.-12. STOLETÍ

• „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“ (1/2, 2/2).
Život a dílo moravského krále Rostislava z pohledu P. Aleše a kol. (1994).

• „Byzantští věrozvěstové Konstantin a Metoděj“.
Osobnosti soluňských bratrů Konstantina a Metoděje, jak je ještě v 9. století zachytili jejich životopisci ve staroslověnštině.


Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah