MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

ARCHEOLOGIE

 

PŘEHLED

CO SE PO STALETÍ SKRÝVALO POD ZEMÍ

• „Bojná
Archeologick
ý výzkum rozsáhlého slovanského hradiště v pohoří Povážský Inovec na Slovensku.

• „Kopčany u Holíče
Archeologický výzkum velkomoravských osad poblíž západoslovenské obce Kopčany a výzkum hrobů v kostele sv. Markéty Antiochijské a v jeho bezprostředním okolí.
Tato lokalita se nachází asi 1,5 km východně od velkomoravského hradiště Valy u Mikulčic – tehdy tvořily jednu aglomeraci – dnes je dělí koryto řeky Moravy a státní hranice se Slovenskem.

• „Valy u Mikulčic“
Archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Staré Město u Uherského Hradiště“
Archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě“
Archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště. První informace o objevu rozsáhlého velkomoravského pohřebiště vně areálu hradiště se dočtete v rubrice aktuality.
NEDOKONČENO!
Základní přehled o výzkumu hradiště sv. Hypolita a o nejnovějším objevu rozsáhlého velkomoravského pohřebiště najdete také na stránkách: www.znojmo-hradiste.wz.cz.

• „Modrá u Velehradu“
Archeologický výzkum vlastnického kostela.
NEDOKONČENO!

• „Hradiště sv. Klimenta u Osvětiman“
Archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Velmožský dvorec na Pohansku u Břeclavi“
Archeologický výzkum významné velkomoravské lokality.
NEDOKONČENO!

• „Sadská výšina u Uherského Hradiště“
Archeologický výzkum významné velkomoravské lokality.
NEDOKONČENO!

• „Louka sv. Petra u Strachotína“
Archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Velkomoravské pohřebiště Na pískách u Dolních Věstonic“
Archeologický výzkum významné velkomoravské lokality.
NEDOKONČENO!

• „Vysoká zahrada v Dolních Věstonicích“
Archeologický výzkum významného břetislavského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Stará Kouřim“
Archeologický výzkum významného východočeského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Levý Hradec“
Archeologický výzkum významného středočeského hradiště.
NEDOKONČENO!

• „Pohřebiště v bezprostředním okolí Pražského hradu“
Pohřebiště s velkomoravskými hroby v Lumbeho zahradě, v areálu Jízdárny a v Královské zahradě.
NEDOKONČENO!

• „Budeč“
Archeologický výzkum významného středočeského hradiště.
NEDOKONČENO!


• „Archeoskanzen v Modré u Velehradu
Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště.

Literatura:
• Josef Cibulka: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. ČSAV, Praha 1958.
Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000, jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963).
• Josef Poulík: Pevnost v lužním lese. MF, Praha 1967.
Josef Poulík: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975.
Luděk Galuška: Velká Morava. MZM, Brno 1991.
Luděk Galuška: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské. MZM, Brno 1996.
Miloš Šolle: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyšehrad, Praha 1996.
Zdeněk Smetánka-Jan Frolík: Archeologie na Pražském hradě. Paseka, Praha a Litomyšl 1997.
Miloš Šolle: Čechy v době velkomoravské. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999, ed. Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 389-396.
Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 153, řada společenských věd č. 18, MU, Brno 2001, s. 3-24.
Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá a KK F. Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah