MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

NALEZENÍ PŘEMYSLA
A
POZVÁNÍ K OBĚDU

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

5

O TOM,
JAK BYL NALEZEN
PRVNÍ ORÁČ

Cválá, cválá bez uzdice / kůň k Bílině, čisté říčce,
za ním v houfci páni pilně, / už dospěli k úlehlině,
kde oral muž převeliký, / nohy ovinuté lýky.
Kůň zamířil k muži skokem, / natočil se k němu bokem
a že bez pohnutí stál, / Stadice ves lid pak zval.
Vyzvěděli od rolníka / poslové, že se mu říká
Přemysl, a šťastní celí / hned ho s sebou zpět vzít chtěli.

PŘEDČASNÝ
PŘÍJEZD

On se ale neměl k činu, / konec otky vetkl v hlínu
a řekl jen, jak ho mrzí, / že přijeli příliš brzy.1
Kdyby dooral prý nivu, / měl by národ vždy svou skývu,
takto plodnou zem však hlad / bude soužit častokrát.

POZVÁNÍ NA OBĚD

Nato mošnu otevírá, / bere pecen,2 kolo sýra,
rozkládá svůj oběd prostý / na radlici a zve hosty.
Ti se diví, něco tuší, / vzpomínají na Libuši,
vyzvídají na oráči, / proč rád na železe svačí.
Připomněl jim: „Když jste páni, / zhrdli měkkou ženskou dlaní,
prospěje vám po mém soudu / železný bič mého rodu.“

O STROMU
Z PŘEMYSLOVY
OTKY

Přemysl jí chléb a sýra, / houf na otku zatím zírá.
Pět výhonků raší z lísky, / pět pupenů pouští lístky.
Čtyři zvadly v krátkém čase, / pátý rozvil v plné kráse.3

   Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 5).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Zatímco u Kosmy přijelo Libušino poselstvo ještě v nejvyšší čas, dokonce bylo málem pozdě, Dalimil jeho příjezd interpretuje naopak jako předčasný, neboť neporozuměl Kosmově myšlence. Ostatně chybně je interpretována dodnes.
2 U Dalimila chléb nabízený hostům již není plesnivý. Kosmovu velmi specifickou narážku mohl Dalimil pochopit opravdu jen stěží, jeho verzi proto opravil – přece by nejedli plesnivý chléb!
3 Proti Kosmově verzi přibyly ještě další dva výhonky. Dalimilův výklad k tomu najdeme v následující kapitole.

Předchozí kap. 4.: Volba cizího knížete.

Srovnání:
Nalezení Přemysla: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Pohoštění poselstva: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Zázrak s otkou: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.

Následuje kap. 6.: Vysvětlení zázraku s otkou, odjezd na Libušin hrad.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah