MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TABULKY

 

8. LEGENDY O SV. LUDMILE A SV. VÁCLAVU

OD I. STAROSLOVĚNSKÉ LEGENDY PO STAROSLOVĚNSKÉ PROLOŽNÍ LEGENDY

Tab. 8. – část A. Srovnávací tabulka motivů v ludmilských a václavských legendách

Přehled motivů

I. staroslověnská Cresc.
(bav.)
Gump. Krist. II. stsl. Fuit Proložní (stsl.)
Č. Název Charv. Vost. Min. ludm. václ.
1 Přemyslovská pověst k. 2a
2 Křest Bořivoje k. 2b 1. část 1. část
3 Pohanská reakce k. 2c
4 Křest Ludmily k. 3a 1. část 1. část
5 Synové a dcery
6 Bořivoj zemřel
7 Vládne Spytihněv 1. část 1. část 1. část
8 Křest Spytihněva
9 Vládne Vratislav 1. část 1. část 1. část k. 3a 1. část 1. část 1. část
10 Křest Vratislava
11 Oženil se s Drahomírou k. 3a
12 Má manželku Drahomíru 1. část 1. část 1. část 1. část
13 Syn Václav 1. část 1. část 1. část 1. část
14 Václavův křest
15 Dala mu dva syny k. 3a
16 Vratislav byl stár,
očekával své smrti
1. část
 

Tab. 8. část B. Srovnávací tabulka motivů v ludmilských a václavských legendách

Přehled motivů

I. staroslověnská Cresc.
(bav.)
Gump. Krist. II. stsl. Fuit Proložní (stsl.)
Č. Název Charv. Vost. Min. ludm. václ.
17 Václavovy postřižiny 1. část 1. část 1. část
18 Ludmila vychovává Václava 1. část 1. část
19 Václav se učí knihám slovans. 1. část
20 Václav se učí (latině) na Budči 1. část k. 3a
21 Učí ho kněz Učen (na Budči) 1. část 1. část
22 Vratislav zemřel v 33 letech k. 3a 1. část
23 Vratislav vládnuv 33 let zemřel 1. část
24 Vratislav zemřel 1. část 1. část 1. část 1. část 1. část 1. část 1. část
25 Václav dosazen na trůn 1. část
26 Václav, ač mlád, vladařem
27 Václavovi je 18, je příliš mlád 1. část 1. část
28 Václav byl jinoch, mladíček 1. část 2. část k. 3a 2. část 1. část
29 Boleslav vyrůstá pod ním 1. část 1. část 1. část 1. část
30 Oba bratři jsou malí k. 3a
31 Jsou dáni Ludmile na vychování
 

Tab. 8. – část C. Srovnávací tabulka motivů v ludmilských a václavských legendách

Přehled motivů

I. staroslověnská Cresc.
(bav.)
Gump. Krist. II. stsl. Fuit Proložní (stsl.)
Č. Název Charv. Vost. Min. ludm. václ.
32 Drahomíra spravuje lid 1. část 1. část 1. část k. 3a 1. část
33 Ludmila vrací syny Drahomíře
a odchází na Tetín
34 Václavovo vidění 1. část 3. část k. 3b 3. část
35 Václavovo proroctví
36 Rodička zlořečené paměti
37 Kněží kazili Václava 1. část 3. část
38 Je z něho mnich
39 Vražda kněžny Ludmily 3. část k. 4a 1. část 1. část 1. část
40 Drahomíra dala postavit 
kostel nad hrobem Ludmily
k. 4c
41 Václav vyhnal matku 3. část k. 5b 4. část 1. část
42 Vyhnal matku bez viny 1. část 1. část 1. část
43 Translace Ludmilina těla k. 5c 1. část
44 Ludmila pohřbena v rakvi
45 Posvěcení baziliky sv. Jiří
46 Posvěcení rotundy sv. Víta 5. část 5. část
47 Václav chtěl odejít do Říma 2. část k. 6
48 Zavraždění knížete Václava 2. část 2. část 2. část 2. část 6. část k. 7 7. část 1. část

Literatura:
• Kristián: Legenda „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“.

• Josef Vajs (ed.): Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. ČAVU, Praha 1929.
Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů, ed. A. I. Rogov-Emílie Bláhová-Václav Konzal, Vyšehrad, Praha 1976.
Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah