MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

ROZMÍSTĚNÍ HRADŮ VE STŘEDOČESKÉM VÉVODSTVÍ

NA POČÁTKU 10. STOLETÍ

 
Přemyslovská doména (30 kB)
nadm. výška nad 300 m
nadm. výška nad 400 m

Středočeské vévodství „Přemyslovců“1 od knížete Spytihněva až po sv. Václava podle J. Slámy.
Pouze na vyznačených hradištích ve středních Čechách byly nalezeny kostely.
Po kliknutí myší na mapku získáte její zvětšeninu – 30 kB.


Poznámky:

1 Pražskou větev mojmírovského rodokmenu nazvala „Přemyslovci“ až romantizující historiografie 19. století (J. Žemlička 2000, s. 268).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Osídlení Čech na přelomu 9. a 10. století“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.
Mapky: „Slavníkovské panství“.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Jiří Sláma-Vladimír Vavřínek: Ilustrované české dějiny 1. Slovanské osídlení českých zemí a Velkomoravská říše. Litera, Praha 1996.
• Naďa Profantová: Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie. Epocha, Praha 1996, s. 94.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997, s. 352.
• Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť Boleslava II. († 7. února 999). Ed. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 267-273.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah