MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

PŮSOBIŠTĚ POUSTEVNÍKA SV. IVANA

PODBRDSKÝ KRAJ

Kraj poustevníka sv. Ivana (32 kB)

Kraj, v němž v druhé polovině 9. století působil poustevník sv. Ivan
(po kliknutí myší na mapku získáte její zvětšeninu – 32 kB).

Mapka zachycuje místa, na nichž se odehrávala patrně nejstarší česká staroslověnská legenda o sv. Ivanovi.


Poznámka:
Text staroslověnské legendy „O pustynnike Ivaně“. Vyznačení Ivanovy jeskyně ve Svatém Janě pod Skalou i dalších dobových sídel a „přemyslovských“ hradišť najdete na mapce středních a severozápadních Čech zachycující i dějiště Kosmových mýtů.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve Mojmírovců.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Legendy: „O pustynnike Ivaně“, „I. stsl. legenda“, Crescente, „Kristiánova legenda“, Fuit, „II. stsl. legenda“.
Mapky: „Sámova říše“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Osídlení Čech na přelomu 9. a 10. století“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Václav Vladivoj Tomek: Ze života českých poustevníků. Praha 1918.
Bedřich Briedel-Josef Vašica: Život sv. Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače. Praha 1936.
František Tichý: Z legend Svatoivanských. Grafická škola v Praze, Praha 1945.
Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), s. 68, 268.
František Graus: Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století. ČsČH 14, 1966, s. 483.
Rudolf Turek: K problému Jan-Ivan. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 20, 1979, s. 68-74.
Ivo Kořán: Legenda a kult sv. Ivana. Umění 35, č. 3, Praha 1987.
Emanuel Vlček: Osudy českých patronů. (Antropologický výzkum). Praha 1992.
Josef Vašica: České literární baroko. Legenda svatoivanská (1. vydání 1934). Atlantis, Brno 1995, s. 61-84, 283-294.
Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu Bořivoje, s. 350, pozn. 7. Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.
Jiří Ševčík: Album svatoivanské. Vyšehrad, Praha 2002. (Zde soupis další literatury).
Jan Svoboda: Přes propast věků. Tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Ed. Bohumil Svoboda, Vyšehrad, Praha 2004, s. 78.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah