MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

OSÍDLENÍ ČECH A SLAVNÍKOVSKÁ DOMÉNA

DRUHÁ POLOVINA 10. STOLETÍ

 
Slavníkovská doména
slavníkovská doména podle současného poznání
(Poděbradsko, Kolínsko, Kutnohorsko, Čáslavsko)
nadm. výška nad 500 m

„Přemyslovské“1 hrady a slavníkovská doména.2


Poznámky:

1 „Přemyslovci“ nazvala pražskou větev mojmírovského rodokmenu až romantizují historiografie 19. století (J. Žemlička 2000, s. 268).
2 Srovnej hranice slavníkovského panství podle Kosmova popisu (Kosmas I, 27).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.
Kroniky: „Kosmas (I, 27) o rozsahu slavníkovského panství“.
Otázky: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?

Literatura:
• Jiří Sláma-Vladimír Vavřínek: Ilustrované české dějiny 1. Slovanské osídlení českých zemí a Velkomoravská říše. Litera, Praha 1996, s. 91.
• Tomáš Sekyrka-Stanislav Boloňský-Petr Janžura: Sv. Vojtěch – život a smrt mučedníka. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997.
• Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. In: In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Eds. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 267-273.
Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (Ii.). DaS č. 5, 2000, s. 29-32.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah