MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE

III

   [Pokračování ...].
   Když v této knížecí hodnosti strávil mnoho let a byl svědkem mnoha nezřízených zmatků v tomto životě, zaměnil zálibu v pozemské temnotě za myšlenky nebeské, neboť nechtěl drahocennou duši zneklidňovat věcmi, které netrvají na věky.1 Jakmile našel příhodnou chvíli,2 zbavil se vladařství a odešel na Olymp,3 kde žijí svatí otcové, přijal tonzuru, oblékl černý šat4 a s pokorou se podroboval a zachovával úplně všecek mnišský řád a pilně se obíral studiem.
   [Pokračování ...].

Život sv. Metoděje (kap. III).


Poznámky:

1 ...neboť nechtěl drahocennou duši zneklidňovat věcmi, které netrvají na věky: Také tato slova jsou převzata z řeči Řehoře Naziánského o Athanasiovi a volně upravena. Viz pozn. k 2. kap.
2 Jakmile našel příhodnou chvíli: Bylo to asi nejspíš za státního převratu, při němž Theoktist, příznivec Cyrilův a také jistě Metodějův, přišel o život. Srov. pozn. k 7. kap. ŽK.
3 ...na Olymp: Viz pozn. k 7. kap. ŽK.
4 ...oblékl černý šat: černý tj. mnišský, podle něho se mnich nazýval staroslov. črьnьcь. Při tom si obyčejně měnil i své jméno světské na řeholní se stejným počátečním písmenem. U Metoděje to bylo snad Michael, jak udává historie chilandarská, nebo Manuel apod. Srov. pozn. k 18. kap. ŽK.

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah