MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

MORAVSKÉ ÚDĚLY

MAPKA ZACHYCUJE OBDOBÍ OD 2. POL. 11. DO KONCE 12. STOLETÍ

 
morudely.gif (20718 bytes)
1 státní hranice  6 sídla údělných knížat
2 předpokládaná hranice Moravy v 11. a 12. století  7 sídla hradských obvodů
3 historická hranice Moravy a Slezska  8 ostatní hrady
4 předpokládaná hranice moravských údělů  9 lesy
5 předpokládaná hranice hradských obvodů  Mapka dle Z. Měřínského.

Břetislav v roce 1054 rozdělil moravské panství pro své syny na dvě poloviny. Vratislav získal východní část (Olomoucko), Konrád a Ota západní (Brněnsko a Znojemsko)1 Kosmas (II, 15). V Chrudimi na smrtelném loži (1055) pak nařídil, že z jeho synů a vnuků „vždy nejstarší má držet nejvyšší moc a stolec v knížectví“, ostatní mají být pod jeho panstvím – Kosmas (II, 13).


Poznámky:

1 Později, v roce 1092, Konrád I. Brněnský západní část rozdělil na úděly brněnský a znojemský pro své dva syny Oldřicha (1092-1097, 1101-1113) a Litolda (1092-1099, 1101-1112) (tzv. druhé dělení Moravy).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?

Literatura:
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
Rostislav Nový: České ilustrované dějiny II. Český stát v 10.-12. století. Litera, Praha 1996, s. 45.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah