MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

NAPSALI NÁM

OHLASY ČTENÁŘŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

• „Chybná mapka českých kmenů“
Na mapce českých kmenů podle R. Turka (1982) je kmen Lemúzů lokalizován nesprávně.


Vážení

   chtěl bych něco k Vašim jinak velmi kvalitních stránkách podotknout. Ta mapka českých kmenů je naprosto primitivní a vůbec se nezakládá na pravdě. O Slovany před rokem 1000 se zajímám velmi dlouho a jsem roztrpčen z toho, jak oficiální historie naprosto ignoruje historické podklady a vydává Vámi uveřejněné
1 a podobné mapky. Je přece všeobecně známo, že například Pšované žili v oblasti Mělníka a Kokořínska (Hradsko) a podle tradice jejich nejsevernější výspou byla ves Pavličky u Dubé. Navíc podle známé listiny2 ve výčtu kmenů jsou Lemůzi (Lemúzi) kladeni mezi na západě Litoměřice a Děčín a na východě či jihu právě Pšovany a Charváty. Do tohoto prostoru se absolutně nesmyslně klade jakési Záhvozdí a přitom tento kraj vůbec pro střední Čechy „za hvozdy" nebyl. Záhvozdí je totiž dnešní Frýdlantsko a jde o pojem až z 13. století.
   Ta mapka, a mnohé další, tyto údaje naprosto ignorují, ale nejsem jediný, kdo to tvrdí. Problém je asi v tom, že se vymyslelo to, že v listině při zakládání pražské kapituly došlo k chybě a někdo se ji neustále pokouší opravovat. Na druhé straně si povšimněte, že pro Lemúze je určen kraj v oblasti Krušných hor s výběžkem k Zabrušanům, kde by mělo být jejich hlavní sídlo. Je přece jasné, co by v těch horách v té době dělali. A přitom na Českolipsku či Jablonsku (Jablonné v Podještědí) a Žitavě, kam někteří, kteří na chybu nevěří, Lemúze kladou,3 jsou úrodné kraje, které by se daly v té době jistě hospodářsky lépe využít než vrcholky Krušných hor – například oblast od Kravař až po Holany, oblast Mimoně, Jablonného a další.
   To by bylo krátce k problému českých kmenů, nebo tedy knížectví či možná rodových klanů. O co šlo, je polemika také dlouho vedená, ale jí se teď zabývat nechci.

   S pozdravem

Petr Randus


Poznámky:

1 Mapka českých kmenů podle R. Turka (1982).
2 Privilegium císaře Jindřicha III. o znovusjednocení biskupství pražského s moravským (Kosmas II, 37).
3 Mapka českých kmenů po korekci P. Randuse (2007).

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Ohlasy: „Lepší než detektivka“.
Ohlasy: „Kosmův »seznam Přemyslovců«“.
Ohlasy: „Kmen Charvátů“.
Ohlasy: „L. J. Konečný × P. Šimík“.
Ohlasy: „Chybná mapka českých kmenů“.
Ohlasy: „Webové stránky MM v knižní podobě“.

 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah