MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

NAPSALI NÁM

OHLASY ČTENÁŘŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

• „Kosmův »seznam Přemyslovců«“
Dodnes okázale přehlížený přínos Vladimíra Karbusického ke vzniku a původu libušopřemyslovského mýtu a „vytvoření“ Kosmova seznamu mytických Přemyslovců.


Vážení,

   musím vyjádřit uznání Vaší snaze o kritický přístup k historii a kulturním památkám. Několik dní jsem si četl Vaše texty na http://www.moraviamagna.cz a musím říci, že i když se zajímám (laicky) o historii, mnohé zajímavé věci byly pro mne do té doby úplně neznámé.
   Chtěl bych Vás jen upozornit, že Vámi uváděné publikace:
Předmluva k neuskutečněnému vydání z roku 1966. Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny (1995, s. 7-9),
a
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995,
nejsou jediné, neboť vlastním od r. 1967 vydání:
• Vladimír Karbusický: Nejstarší pověsti české (2. rozšíř. vydání). MF, edice Kolumbus, Praha 1967,1
a musím říci, že právě při četbě této knihy mne Karbusického interpretace Kosmova „seznamu Přemyslovců“ jako starého textu (těžko čitelného poselství) a jeho lingvistické zdůvodnění tehdy (v r. 67/68) velmi uchvátilo svou jednoduchostí (Occamova břitva!) i logikou (jsem technik). Proto jsem byl překvapen, že jsem se v následujících letech nesetkal (na veřejnosti ani ve školství) s žádným ohlasem na Karbusického hypotézu2všude se stále prezentovala Kosmou použitá řada jako historicky platná! Mám dojem, že se tak, bohužel, stereotypně děje dodnes.3
   Přeji Vám proto mnoho úspěchů ve Vaší další práci, v osvětě a v „nápravě obecných omylů lidských“.

   S pozdravem

Jaroslav Svoboda, Pardubice


Poznámky:

1 Svým obsahem jsou si obě jmenované Karbusického publikace velmi blízké.
2 Jediným „ohlasem“, pokud to tak lze nazvat, byly Třeštíkovy repliky:
D. Třeštík (2003, s. 24, 109-110 a pozn. 26 na s. 211).
3 I když je to neuvěřitelné, skutečně je to tak. Srovnej J. Sláma (2001, s. 349), D. Třeštík (1997, s. 95-96, 333, 425), týž (1999, s. 8), týž (2003, s. 154 a pozn. 353 na s. 231), týž (2006, s. 33).

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Ohlasy: „Lepší než detektivka“.
Ohlasy: „Kosmův »seznam Přemyslovců«“.
Ohlasy: „Kmen Charvátů“.
Ohlasy: „L. J. Konečný × P. Šimík“.
Ohlasy: „Chybná mapka českých kmenů“.
Ohlasy: „Webové stránky MM v knižní podobě“.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázka: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázka: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Bratrovrahův syn, mnich Kristián. DaS XXI-6, 1999, s. 6-10.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Dušan Třeštík: Počátky přemyslovské státnosti mezi křesťanstvím a pohanstvím. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. Editoři Martin Wihoda a Demeter Malaťák. Matice moravská, Brno 2006, s. 25-46.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah