MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

NAPSALI NÁM

OHLASY ČTENÁŘŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

• „Webové stránky MM“
Existuje jejich knižní podoba?


Dobrý den,

   narazil jsem na netu na Vaše stránky Moravia Magna, musím konstatovat, že se jedná o velice zajímavé čtivo. Chtěl jsem se optat, zda-li existuje tento materiál i v knižní podobě.1 V pátek mám cestu do Brna, tak bych třeba podnikl „nájezd" na literaturu... :o)))2

   Za Vaši odpověď děkuji

Dr. Ing. Rostislav Václav Němejc,
Veselá u Valašského Meziříčí


Poznámky:

1 Abychom široké veřejnosti mohli přiblížit teorii o moravském původu pražského panovnického rodu, který až romantizující historiografie 19. století nazvala „Přemyslovci“, záměrně jsme zvolili formu internetových stránek – informačního média budoucnosti. To nám umožnilo vzájemnou provázanost předkládaných informací, viděných pod novým zorným úhlem, se známými základními písemnými a obrazovými prameny, přehlednými tabulkami, mapkami, rodokmeny atd., aby čtenář vše našel na jednom místě a nemusel odbíhat, aby si jednotlivá předkládaná fakta ověřil v literatuře, kterou ani všechnu nemusí mít ve své vlastní knihovně. Je to ovšem činnost časově velmi náročná.
2 V knihkupectvích tuto literaturu zatím nenajdete. Některé dílčí oblasti z celé problematiky byly zveřejněny v několika článcích, jež byly součástí rozsáhlejších sborníků (viz Literatura níže). Povinnými výtisky však vydavatel obeslal všechny Univerzitní knihovny, i tu brněnskou.
Do budoucna počítáme s vydáním tištěné publikace, snad vícedílné. Vše záleží na čtenářském ohlasu.

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Ohlasy: „Lepší než detektivka“.
Ohlasy: „Kosmův »seznam Přemyslovců«“.
Ohlasy: „Kmen Charvátů“.
Ohlasy: „L. J. Konečný × P. Šimík“.
Ohlasy: „Chybná mapka českých kmenů“.
Ohlasy: „Webové stránky MM v knižní podobě“.

Literatura:
• Petr Šimík: Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště. Příspěvek k ikonografii 4. pásu maleb ve znojemské rotundě aneb Polemika s dr. Dušanem Třeštíkem. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 361-377.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah