MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

STAROVĚKÉ ŘECKO

JIŽNÍ ČÁST S PELOPONNÉSKÝM POLOOSTROVEM

Místa, na nichž se odehrává příběh „O Asklépiově příchodu do Říma
z Ovidiových1 Proměn,2 jsou vyznačena červeně.


Poznámky:

1 Publius Ovidius Naso (43 př. Kr.-asi 18 po Kr.), slavný římský básník. Pocházel z městečka Sulmo (dnešní Sulmona) ve střední Itálii poblíže jezera Fucinského, ze starobylého jezdeckého rodu (equites). Vzdělával se v Římě a v Athénách. Proti vůli rodičů opustil veřejnou dráhu a věnoval se výlučně básnictví. Byl spjat těsným přátelstvím s básníkem Propertiem. Roku 8 po Kr. byl „pro báseň a omyl“ (carmen et error) deportován do černomořské Tomidy (Tomis, dnešní Constanta) a tam zemřel.
2 Publius Ovidius Naso: Proměny (Metamorphoses).

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve Mojmírovců.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Přemyslovská pověst v Kristiánově podání“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. K pravoslavné kanonizaci sv. Rostislava.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbolika pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Publius Ovidius Naso: Proměny (Metamorphoses). Přeložil, poznámkami a seznamem vlastních jmen doplnil Ivan Bureš. Svoboda, Praha 1974.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah