MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O TŘECH PRUTECH SVATOPLUKOVÝCH

KONSTANTIN VII. PORFYROGENNETOS „O SPRAVOVÁNÍ ŘÍŠE“.

41

   O zemi Moravě.
   Je třeba vědět, že Svatopluk, vládce Moravy, byl statečným a obávaným mužem pro národy, které s ním sousedily. Tento Svatopluk měl tři syny.1 Když umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a třem svým synům zanechal po jedné části. Prvního ustanovil velkým (hlavním) vladařem, ostatní dva podřídil svrchovanosti prvního syna.2 Napomínal je pak, aby jeden proti druhému nečinili rozbroje, a ukázal jim takový příklad: Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly, dal je opět druhému a podobně i třetímu. Potom rozdělil ty tři pruty a dal je třem po jednom. Oni je vzali a na příkaz, aby je zlomili, ihned je přelomili. 

Obr. 1. Tři pruty Svatoplukovy (nakreslil Jan Goth).

   A tímto příkladem je napomenul a pravil: „Zůstanete-li svorni a  v  lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a  podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a  rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a  sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“3 Když pak po Svatoplukově smrti setrvali v  míru jeden rok, vznikl mezi nimi svár a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku ...

Konstantin VII. Porfyrogennetos: O spravování říše, kap. 41.


Poznámky:

1 Viz rodokmen Mojmírovců.
2 Zmínění bratři byli Mojmír II., Svatopluk II. a za třetího se někdy považuje Predslav, uvedený v „Cividalském evangeliu“ za Svatoplukem a Svatožizní, patrně jejich syn. 
3 Srovnej Břetislavovu řeč na úmrtním loži, jak ji zaznamenal Kosmas (II, 13).

Srovnání:
O zmizení Svatopluka: Konstantin Porfyrogennetos, Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, k roku 894. Jota, Brno 1992, s. 230-231.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah