MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 831

(četná poselstva Slovanů na obecném sněmu)

   [Pokračování ...].
   V královském sídle Diedenhofen se konal obecný sněm... Přicházela k němu četná poselstva Slovanů, která byla po vyslyšení a vyřízení jejich žádostí propuštěna.1

Bertiniánské letopisy k roku 831.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Nedovídáme se, zda se tohoto sněmu císaře Ludvíka I. Pobožného (814-840) zúčastnili též vyslanci Moravy.
Podle pasovské tradice ve stejném roce biskup Reginhar pokřtil Moravany (Záznamy o pasovských biskupech k roku 831).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Záznamy o pasovských biskupech k roku 831“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 845“ o křtu 14 knížat Boemanů.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 846“ o ustanovení Rostislava vévodou moravským Slovanům.
Kroniky: „Bertiniánské letopisy k roku 846“. Ludvík vytáhl proti Slovanům.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 79.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah