MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 866

(sesazení hraběte Verinhara)

   [Pokračování ...].
  
Ludvík, syn krále Ludvíka,1 těžce nesl, že mu král odňal nějaká léna a převedl je na jeho bratra Karlomana,2 a činil otci obtíže. Rozeslal posly po celém Durynsku a Sasku a kohokoliv mohl, získal pro sebe a naváděl ho k odboji proti králi. Ke svým záměrům přibral též hrabata Verinhara, Utona a Berengara, sesazená jeho otcem a slíbil jim vrátit dřívější hodnost. Jindřicha, velitele své družiny, poslal také k Rostislavovi a naléhavě [ho] žádal, aby tomuto spiknutí neodepřel svou podporu.3 Když se to král dověděl, zanechal Karlomana k ochraně Bavor a spěšně se odebral do Frank...4

Fuldské anály k roku 866.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Viz Rodokmen Karlovců“.
2 O
3 O
4 Srovnej též Bertiniánské letopisy k roku 866.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“. 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 136.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah