MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ZESNUTÍ CYRILA

Uspenie Kirilla

   [Pokračování ...].
   Tu byl ihned císařem poslán Filozof se svým bratrem.1 A když přišel do Velké Moravy, byl přijat knížetem-(králem) Rostislavem.2 I přeložil tu knihy z řečtiny do slovanského jazyka, pokřtil [Moravany]3 a přivedl k pravé víře a naučil je slovanskému písmu.

Zesnutí Cyrila.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Srovnej Život sv. Metoděje (kap. V).
2 Zatímco v této staroslověnské legendě věrozvěsty uvítal král Rostislav, v pozdější latinské legendě Italské jim z města vyšli vstříc pouze   t a m n í   o b y v a t e l é   a přijali je s úctou a velikou radostí.
3 Srovnej zprávu Granum k roku 886 (po přepočtu 863), v níž je již také pokřtěn Svatopluk starší, král Moravy, čili moravský král Rostislav.

Petr Šimík (2005).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 123.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.
Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999, ed. Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 413-419.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah