MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

LETOPISY BAVORŮ

J. TURMAIR-AVENTIN: LETOPISY BAVORŮ, IV, XIII-42.

K ROKU 853

   Rostislav, ustanovený naším králem [Ludvíkem] Moravanům a Slovanům za místodržitele, povstal, odmítá provádět příkazy a nazývá se králem.1

Letopisy Bavorů, IV, XIII-42, k roku 853.


Poznámky:

1 Hildesheimské, Weissemburské, Ottobeurské, Altaišské, Lambertovy letopisy a Saský letopisec uvádějí (k roku 855): „Ludvík, král Franků, vytáhl s vojskem proti Rostislavovi, králi Moravanů“. Králem Rostislava titulují a o Rostislavově moravském království se zmiňují i další letopisy (kromě fuldských): Bertiniánské letopisy k roku 862, Xantenské letopisy k roku 870 a 871.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 846“ o ustanovení Rostislava vévodou moravským Slovanům.
Kroniky: „Bertiniánské letopisy k roku 853“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 855“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah