MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

1. BOŘIVOJŮV MORAVSKÝ PŮVOD
MĚL BÝT UTAJEN

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Bořivojův moravský původ
Bořivojův moravský původ měl být utajen.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Staroslověnská legenda „O pustynnike Ivaně“, sepsaná hlaholicí v Čechách někdy na přelomu 9. a 10. století, se o Bořivojově moravském původu ještě zcela otevřeně zmiňuje. Patrně až po založení pražského latinského biskupství (973/976) začal být vyvíjen tlak na změnu. Z několika pochopitelných důvodů bylo třeba, aby Slovanům českým vládl panovnický rod   č e s k ý , tzn. s „prokazatelně“ českými předky. Tohoto úkolu se jako první ujal mnich Kristián, bratr vládnoucího knížete Boleslava II., někdy kolem roku 993.

Petr Šimík (2009).

Literatura:
Použitá literatura je uvedena vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah