MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 891

(Viching Arnulfovým vyslancem)

   [Pokračování ...].
  
Král [Arnulf] poslal své vyslance k Moravanům, aby obnovili mír.1

Fuldské anály k roku 891.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Zmíněnými vyslanci byli biskup Viching, který za nového nepřátelství zřejmě uprchl z Moravy, a neznámý velmož. Moravané si sice přáli mír a přátelství, ne však pod tlakem hrozeb. O jednání vyslanců informoval Arnulfa zvláštním listem markrabí Aribo (L. E. Havlík 1992, s. 221).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah