MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

ARCHEOLOGIE

 

ARCHEOSKANZEN MODRÁ U VELEHRADU

VELKOMORAVSKÉ OPEVNĚNÉ SÍDLIŠTĚ STŘEDNÍHO POMORAVÍ

   Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště (viz mapka). Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století).
Vstupní brána se strážními věžemi
Obr. 1. Vstupní brána se strážními věžemi.

   Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů.

Obr. 2a, b. Základy původního kostelíku sv. Jana Křtitele a jeho hypotetická napodobenina realizovaná poblíž.
           Obr. 2c, d. Pohled do presbytáře a detail vyřezávaného kříže před východním okénkem.

   Skanzen-sídliště se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi (obr. 1). Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní (obr. 2). Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál (obr. 3) a informační centrum se zázemím.

Obr. 3. Areál se řemeslnickými dílnami.
   Máte možnost nejen shlédnout jak žili Slované v 9. století, ale i vyzkoušet si dávná řemesla, ochutnat speciality, shlédnout původní plodiny, keře i stromy. Rovněž mohou děti obdivovat zvířata, která jsou v areálu. V průběhu roku probíhají ve skanzenu i různé slavnosti, vystoupení, výstavy, trhy i setkání. V kostelíku mimo to bývají i velmi oblíbené svatební obřady. Pro školy jsou nabízeny bohaté výukové programy.
Otevřeno:
Od května do října
   po-ne 9-17 hod.
Od října do května
   út-ne 9-16 hod.
Vstupné:
Základní ......... 50 Kč
Zlevněné ........ 20 Kč
Rodinné ....... 100 Kč
Děti do 3 let a důchodci od 70 let zdarma
V areálu se nachází informační centrum (s prodejem tradičních výrobků) a bufet. Kontakty a informace:
www.archeoskanzen.cz
www.venkov.cz
modra@uh.cz
tel./fax: 572 571 180
mob:     724 178 591
Upozornění!
Mějte na zřeteli, že jste se vrátili do raného středověku, do 9. století – období Velké Moravy. Pamatujte tedy na vhodnou obuv a dávejte pozor na své děti! Bez dovolení nekrmte zvířata. V celém areálu platí přísný zákaz kouření! Prosíme vypněte své mobilní telefony. Majitele psů žádáme o pochopení – z bezpečnostních důvodů není povolen vstup Vašich psů.

Turistické cíle v okolí (viz mapka)

Velehradská bazilika, klášter, lapidárium – 1 km
Skanzen keramiky Tupesy – 4 km
Památník Velké Moravy – muzeum St. Město – 5 km
Hrad Buchlov a kaple sv. Barbory – 8 km
Buchlovice – zámek, zámecký park, galerie vín, Záchranná stanice volně žijících živočichů – 8 km Brdo – nová 24 m vysoká kamenná rozhledna – 13 km
Ranč Kostelany – 13 km

Zpracováno podle podkladů vydaných Obcí Modrá v roce 2004


Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Dolní Pomoraví“.
Aktuality: „Kostel sv. Markéty Antiochejské v Kopčanech“.
Lokality: „Kopčany – kostel sv. Markéty Antiochejské“.
Archeologie: „Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“.

Literatura:
• Josef Cibulka: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. ČSAV, Praha 1958.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Peter Baxa-Renata Glaser-Opitzová-Jana Katkinová-Viktor Perus: Veľkomoravský kostol v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá č. 4, 2004, s. 65.

• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, obec Modrá a KK F. Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah