MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

25. KDO JE VYOBRAZENÝ NA TITULNÍ
ILUMINACI SVATOVÍTSKÉ APOKALYPSY?

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Svatovítská apokalypsa
Kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy? 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Při rozhodování o tom, kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy (dále jen Apok S), zda Spytihněv II. nebo Vratislav II., je prý důležitější kopí v jeho rukou než mitra na jeho hlavě (P. Černý 2004, s. 135). Autor to vysvětluje tím, že se nejspíš jedná o repliku sv. Kopí, kterou Vratislav II. získal v roce 1080 od krále Jindřicha IV., ukořistěnou předtím českým vojskem, bojujícím na Jindřichově straně, v bitvě u Flarchheimu protikráli Rudolfovi z Rheinfeldenu. Jak se však ukázalo, byla to domněnka mylná.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. J. Laichter, Praha 1913.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Barbara Krzemieńska: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Příloha časopisu heraldiků. Ostrava 1985.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991.
• Josef Žemlička: Mitra českých knížat. Sborník Společnosti přátel starožitností 3, 1992, s. 17-22.
• Jarmila Hásková: K ikonografii českých mincí Vratislava II. In: Královský Vyšehrad, sborník, Praha 1992, s. 59-68.
• Jan Šmerda: České a moravské denáry. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Datel, Brno 1996.
• Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198). NLN, Praha 1997.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť Boleslava II. († 7. února 999). Ed. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 267-273.
• Zbygniew Dalewski: Svaté kopí a polské insignie. Sborník esejů k výstavě Střed Evropy okolo roku 1000. NLN, Praha 2002, s. 324-326.
• Pavol Černý: Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa. Academia, Praha 2004.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.
• Dětmar z Merseburku: Kronika. Překlad Bořek Neškudla, verše Jakub Žytek, úvod Martin Wihoda, poznámky Jiří Ohlídal. Argo, Praha 2008.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah