MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

 HORJANSKÁ ROTUNDA – KOSTEL SV. ANNY

NEJSTARŠÍ KŘESŤANSKÝ KOSTEL V ZAKARPATSKÉ OBLASTI SE ZACHOVALÝMI RANNĚ STŘEDOVĚKÝMI MALBAMI

   

   Křesťanský kostel s částí původní rotundy se nachází na okraji pradávného města Užhorod, na posledním kopci ukrajinských Karpat, kde začíná Dunajská nížina. Jeho původ je zahalen tajemstvím, oslavovaný v legendě a dodnes vyvolává řadu otázek. Část výzkumníků klade jeho založení na konec X. nebo začátek XI. století, ovšem jednoznačně doloženo to není. 

   Tajemství tohoto kostela bylo objeveno relativně nedávno a téměř náhodou, když v roce 1879 v malé vesnici Horjany začaly opravy do té doby nijak nezajímavého kostela sv. Anny. Některý z restaurátorů si všiml, že pod starou omítkou je vidět barva fresky. V té době bylo Zakarpatí součástí Rakouska-Uherska, takže když se objev stal známým, byl pozván specialista z Budapešti. Vědci byli šokováni nálezem nástěnných maleb, o nichž se předběžně domnívali, že pocházejí z XIV.-XV. století. Byla zahájena podrobná studie památek, kostel navštívilo několik vědeckých expedic. Proto se kostel z předměstí Užhorodu se stal známým po celé Evropě.

 

Obr. 1. Pohled na kostel sv. Anny v Horjanech
  Horjanská rotunda má tvar šestiúhelníka, s tloušťkou stěn 2 - 2,5 m, čímž je jedinečná. Při rekonstrukci kostela v roce 1911 tehdejší vědci byli schopni vidět materiál, ze kterého byly stěny rotundy postaveny. Podobnost stavebního materiálu s materiálem blízkých románských hradeb je vedla k závěru, že původ rotundy je třeba hledat až v X. či XI. století.

  V roce 1921 byl publikován článek badatele M. Novakivského, který potvrdil byzantský vliv na architektonický styl rotundy. Historik J. Kral posunul pravděpodobnost založení rotundy sv. Anny do doby IX století, tedy do doby, kdy byla tato oblast východní hranicí Velikomoravské říše. Známý autor V. Pačovskij kategoricky prohlásil, že rotunda byla postavena ve stylu staveb z Haliče, je známo, že základy takových rotund byly nalezeny v rotundě v městech Halič, Volodimir-Volinskij a Cholm. Odborník na evropskou kulturu B. Zalozeckij se snažil rotundu srovnávat s kostely na Balkáně, kde existuje mnoho románských rotund z XI.-XII. století. Badatel v oblasti církevní architektury B. Sičinskij po shrnutí svého výzkumu dospěl k závěru, že rotunda vykazuje prvky typické pro X. století. a byla postavena  slovanskými staviteli pod vlivem školy byzantské architektury. Byl to právě Sičinskij, kdo znovu patřičně upozornil na stavební materiál a zdivo rotundy.

  Další badatelé hledali původ rotundy v pozdějším, maďarském období. Na konci 60. let tým maďarských odborníků (V.Gerves-Molnar) zkoumal rotundy v oblasti Pannonie. Ve své studii zjistili příbuznost Horjanské rotundy se dvěma maďarskými rotundami ve vesnicích Kiszombor a Karcsa. Stejný geometrický tvar, stavební materiál, to vše vedlo k nápadu spojit tyto tři kostely s termínem výstavby v XI. století. 

Obr. 2. Rotunda v Kiszomboru, která opatřena pozdějším zaklenutím a vnitřní výmalbou.


Obr. 3. Šestiboká rotunda v Karcse, ke které byl johanity přistaven chrám z červeného kamene. 

 

  Fresky, které na nacházejí v horjanské rotundě, jsou datovány do XIII. století a jsou spojovány s okruhem umělců ovlivněných italskou malířskou školou Giotto. Na zdech kostela můžeme vidět výjevy z Nového zákona: "Zvěstování", "Narození Páně", "Dary Tří králů", "Útěk do Egypta" "Ukřižování", "Zmrtvýchvstání". V centru těchto scén je vždy žena - šťastná matka, nebo naopak matka strádající.

  Stav fresek je v současné době bohužel velmi špatný a vlivem velké návštěvnosti se stále zhoršuje. 

Obr. 4. Pohled do apsidy horjanské rotundy

  

Obr. 5. Pohled do kupole horjanské rotundy

Zdroj: http://zakarpattya.net.ua/News/83881-Horianska-rotonda-ie-odniieiu-z-naitaiemnychishykh-sviatyn-Sribnoi-Zemli-.htm


Poznámky:

1
2

Juraj Mošák (2013).

 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah