MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

AKTUALITY

 

ODHALENÍ POMNÍKU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 

V PARKU ZÁMKU KŘTINY


Dne 21. září 2013 bylo v zámeckém parku ve Křtinách slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje, vytvořené panem Bedřichem Vašíkem. Investorem byl Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který umístěním tohoto sousoší
na svém pozemku vhodně doplnil výročí 90 let své existence. Iniciátorem vzniku tohoto sousoší byl Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana
spolu s městysem Křtiny.

Křtiny celkový pohled

Obr. 1.
Křtiny - celkový pohled na areál s chrámem Panny Marie
Pivovar vedle rotundy
Obr. 2. Projev křtinského starosty Františka Novotného
při slavnostním odhalení sousoší svatých Cyrila a Metoděje
   Podle legend byli v blízkém "Údolí křtu" (vallis baptismi) křtěni pohané po příchodu křesanství na Moravu, a to přímo svatými Cyrilem a Metodějem a jejich žáky.

Poznámky:

1
2
3


   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah