MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

SYMBOLIKA

 

PŘEHLED

ZNAKY DVOJZNAČNÉ – SYMBOLIKA STŘEDOVĚKÝCH TEXTŮ A OBRAZŮ

• „Publius Ovidius Naso: Metamorphoses
Úryvek z knihy patnácté Ovidiových Proměn s názvem „Asklépiův příchod do Říma“ v překladu Ivana Bureše (1974).

• „Aurelius Augustinus: De doctrina christiana
Výňatky z Augustinova spisu „Křesťanská vzdělanost“ v překladu Jany Nechutové (2004).

• „Benedikt XVI.: Tažné zvíře
Úryvek z promluvy papeže Benedikta XVI. na Mariánském náměstí v Mnichově 9. září 2006.

• „Petr Šimík: Přilba jako atribut svatého Václava
Vznik a význam relikvie chované ve svatovítském pokladu. Hmotné a písemné doklady následného užití její symboliky v průběhu tří století (2008).

• „Petr Šimík: Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě
Za pluhem jsou vyobrazení ne jeden, ale tři oráči! Výklad křesťanské symboliky dvou úvodních obrazů 3. pásu maleb ve znojemské rotundě čili Přemyslův konec. Viz naše obrázková upoutávka dole (2009).

• „Petr Šimík: Asketa s jelenem, hadem a ptákem
Sv. Fileas na akvarelové skice malby z kláštera v Báwítu (2009).

• „Petr Šimík: Sokol přinášející vládu-království
Lité bronzové nákončí s postavou „sokolníka“ z Moravského sv. Jána z 8. století (2009).

• „Petr Šimík: Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu
Na iluminacích ve středověkých rukopisech se kvůli názornosti a srozumitelnosti stejná osoba v jednotlivých fázích děje znázorňovala stejným oděvem. Toto pravidlo se v komiksech a ilustracích dětských knížek uplatňuje dodnes (2010).

• „Petr Šimík: Zdvojení postav na jednom obraze
Na iluminacích ve středověkých rukopisech, na malbách a mozaikách se někdy při přepisu textové předlohy kvůli lepší názornosti a srozumitelnosti vybraná osoba znázorňovala dvakrát (či vícekrát) s určitým časovým posunem, ač u ostatních zúčastněných zůstalo při jednom vyobrazení (2010).

• „Petr Šimík: Jak biskupská mitra měnila svoji podobu
Než biskupská mitra doznala dnešní podobu měnila svůj tvar i orientaci (2010).

• „Petr Šimík: Národ Čechů v Božím městě (?!)“ aneb Konec dalšího mýtu
Na titulní iluminaci Augustinova spisu „O Božím městě“ (De civitate Dei) z olomouckého skriptoria jsou vpravo dole vyobrazeny čtyři postavy, které jsou označeny BOEMENSES. To D. Třeštíkovi (1985) vnuklo nápad, že by do Božího města mohl propašovat celý národ Čechů (2010).

<<PŘEDCHOZÍ
Tzv. oračská scéna ve znojemské rotundě
Biskup Jindřich Zdík nechal z maleb v rotundě odstranit knihu.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah