MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

REGINO Z PRÜMU

K ROKU 894

(Svatoplukova smrt)

   [Pokračování ...]
   Asi v tuto dobu zemřel též Svatopluk, král moravských Slovanů,1 muž mezi svými nejodvážnější a duchem nejbystřejší.2 Jeho království drželi jeho synové nešťastně po krátkou dobu, neboť Uhři vše až do základů zpustošili.3
   [Pokračování ...]

Regino z Prümu, Kronika k roku 894.


Poznámky:

1 O zmizení Svatopluka a jeho smrti psal Kosmas (I, 14) v roce 1120.
2 Podstatně jinak hodnotil Svatopluka fuldský analista (894). Srovnej také „Život Klimenta, biskupa Bulharů“.
3 O Svatoplukově smrti napsal též byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogennétos (O spravování říše, kap. 41) v roce 950. Zde zaznamenal pověst „O třech prutech Svatoplukových“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Propuštění arcibiskupa Metoděje z konfinace bavorskými biskupy“.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Život Klimenta, biskupa Bulharů“.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 230.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997, s. 108, 111-112, 350.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah